مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل مسایقه کتابخوانی  «رفیق خوشبخت ما » را برگزار می کند.
برگزاری مسابقه کتابخوانی
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل مسایقه کتابخوانی «رفیق خوشبخت ما » را برگزار می کند.

علاقمندان به ثبت نام ،دانلود کتاب و شرکت در مسابقه به سایت مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل به آدرس elmikarbordi.ardabilcity.ir  قسمت ثبت نام در دوره مراجعه فرمایند.
زمان شرکت در مسابقه از 13 دی ماه تا 13 بهمن ماه می باشد.

به 13 نفر ازبرگزیدگان مسابقه به قید قرعه جوایز نقدی اهداء خواهد شد.

 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۴۸