مدیر امور دانشجویی و فرهنگی
زمان حضور در دانشگاه : همه روزه از ساعت ۷:۱۰ الی ۱۴:۱۰
  
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۴۳