مدیر گروه امور دفتری
ساعت حضور در دانشگاه: روزهای شنبه از ساعت ۱۸-۱۶  
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۸۲