مدیر گروه اطفاء حریق
ساعت حضور در دانشگاه : روزهای شنبه از ساعت ۱۸-۱۶


  
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۱