مدیر گروه عمران
زمان حضور در دانشگاه : روزهای سه شنبه از ساعت ۱۸- ۱۶  
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۶۷