مسئول امور اداری
لیلا نیازمند اقدم

شماره تماس:  04533833687
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۶۷