مدیر امور آموزشی و پژوهشی
زمان حضور در دانشگاه : تمامی روزهای هفته از ساعت ۷:۱۰ الی ۱۴:۱۰ تلفن تماس : ۰۴۵۰۳۳۸۳۳۶۸۹ 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۱۰