توسعه کار آفرینی





توسعه کارآفرینی در مرکز

1- برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با صاحبان صنایع
2- کارگاه آموزش نحوه نوشتن طرح تجاری
3- کارگاه آموزش راه اندازی ونحوه ثبت شرکتهای خصوصی
4- برگزاری جلسات با کارآفرینان موفق استانی و کشوری
5- تشویق دانشجویان به راه اندازی شرکتهای تعاونی دانشجویی
6- برگزاری جلسات مختلف با مدیران و کارشناسان دستگاههای متولی اشتغال با حضور دانشجویان
7- راه اندازی کانون کارآفرینی







 
 



 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۴۳