پیگیری اشتغال دانش آموختگانتوسعه ارتباط با دانش آموختگان مرکز به منظور پیگیری اشتغال آنها

1- توسعه بانک اطلاعات دانش آموختگان مرکز
2- آموزش کارآفرینی و کارورزی ویژه فارغ التحصیلان جهت تسهیل اشتغال آنها
3- راه اندازی انجمن فارغ التحصیلان مرکز
4- برگزاری نشست مشترک با دانش آموختگان مرکزتوسعه ارتباط مرکز با بخشهای مختلف اقتصادی استان

1- راه اندازی دفتر ارتباط با صنعت
2- توسعه مرکز رشد و فن آوری جهت حمایت از طرح های پژوهشی بخشهای مختلف اقتصادی و دانشجویی
3- تشکیل انجمن فارغ التحصیلان و صاحبان صنایع 

 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۵۱