تعیین ارزش هاتعیین ارزشهای مرکز


ارزشهای حاکم بر شهرداری ارزشهایی هستند که در تعالیم اسلامی با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی – اسلامی در اکثر سازمانهای مردم نهاد مورد وثوق هستند مرکز آموزش علمی – کاربردی شهرداری اردبیل نیز از این قاعده مستثنی نیست و ارزشهای مرکز مجموعه ای  از ارزشها هستند که تاکید ویژه ای بر فرهنگ و حرمت انسانی دارد ، بنابراین به صورت تیتر وار میتوان اینگونه به این ارزشها اشاره نمود :

1.پایبندی به فرهنگ و اخلاق غنی اسلامی – ایرانی
2.ارزش نهادن به سرمایه اجتماعی و اعتماد شهروندان به شهرداری
3.ارزش نهادن به حرمت انسانی و شان و احترام و تکریم ارباب رجوع
4.توجه به بهبود مستمر و توسعه فرهنگ بهره وری در سازمان
5.اعتقاد راسخ به مردم سالاری دینی در مدیریت امور شهری و توسعه فرهنگ مشارکت در شهر و شهرداری
6.اعتقاد به خدمت رسانی به عنوان یک ارزش دینی
7.ارزش نهادن به توسعه فرهنگ شهر دوستی
8.توسعه نگرشهای بلند مدت راهبردی و آگاهانه
 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۳۸