چشم انداز

چشم انداز مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل مرکزی است:
• پژوهش محور و توانمند در تولید و نشر دانش و فناوری های پیشرفته .
• توانمند در فعالیت های آموزشی و پژوهشی، در بالاترین سطح ­­­­­چشم انداز توسعه رشته های علمی کاربردی شهرداری اردبیل

اخذ مجوز برگزاری دوره های کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط با حوزه ماموریت مرکز
چشم انداز توسعه ارتباط با دانش آموختگان مرکز به منظور پیگیری اشتغال آنها
1- توسعه بانک اطلاعات دانش آموختگان مرکز
2- آموزش کارآفرینی و کارورزی ویژه فارغ التحصیلان جهت تسهیل اشتغال آنها
3- راه اندازی انجمن فارغ التحصیلان مرکز
4- برگزاری نشست مشترک با دانش آموختگان مرکز
چشم انداز توسعه ارتباط مرکز با بخشهای مختلف اقتصادی استان
1- راه اندازی دفتر ارتباط با صنعت
2- توسعه مرکز رشد و فن آوری جهت حمایت از طرح های پژوهشی بخشهای مختلف اقتصادی و دانشجویی
3- تشکیل انجمن فارغ التحصیلان و صاحبان صنایع چشم انداز توسعه کارآفرینی در مرکز

1- برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با صاحبان صنایع
2- کارگاه آموزش نحوه نوشتن طرح تجاری
3- کارگاه آموزش راه اندازی ونحوه ثبت شرکتهای خصوصی
4- برگزاری جلسات با کارآفرینان موفق استانی و کشوری
5- تشویق دانشجویان به راه اندازی شرکتهای تعاونی دانشجویی
6- برگزاری جلسات مختلف با مدیران و کارشناسان دستگاههای متولی اشتغال با حضور دانشجویان
7- راه اندازی کانون کارآفرینی چشم انداز ایجاد یک برنامه خود ارزیابی در مرکز

1- ارزشیابی کارکنان توسط گروه مشخص شده و ارباب رجوع
2- ارزشیابی مرکز توسط دانشجویان و اساتید
3- ارزشیابی مرکز بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM
4- ارزیابی مرکز بر اساس مدل s5 (استاندارد سازی محیط کار)
 


چشم انداز چگونگی افزایش بهره وری در مرکز

1- جذب کارکنان و اساتید متعهد و باتجربه
2- استفاده از فن آوریهای نوین جهت کاستن نیروهای غیر ضروری
3- برنامه ریزی برای آموزش ارتقاء مهارتهای نیروی انسانی در قالب کارگاههای آموزشی
4- ایجاد روحیه همکاری و کار گروهی
5- فراهم نمودن بستر مناسب جهت استفاده دانشجویان از فن آوریهای جدید جهت کاستن زمان حضور در مرکز

 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۵۲