ارزش های اسلامی و فرهنگی


مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل  ، مرکزی است با هویت اسلامی ،علمی و فرهنگی که برای ایفای نقش و مسئولیت خود به رشد و تعالی، تقوی و فضائل انسانی، ارتقاء علمی و پژوهشی، زایندگی علمی، تولید دانش و فناوری و احترام به حقوق مالکیت معنوی در راستای سیاستهای کلان دانشگاه جامع علمی کاربردی و موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی مدیریت شهری و روستایی اهتمام دارد . 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۰۰