ماموریت و اهداف مرکز

مأموریت مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل   مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل   ، یک مرکز در حوزه فنی - مهندسی و خدمات اجتماعی است که رسالت نهایی خود را «توسعه و ظرفیت سازی در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فناوری» در ابعاد ذیل می داند:
• شکوفاسازی ابعاد وجودی و قابلیت های دانشگاهیان
• کاربردی نمودن پژوهش ها در حوزه عمل
• توسعه پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزه های علمی فنی – مهندسی و خدمات اجتماعی
• آموزش بر مبنای استاندارد های روز در حوزه علوم پیشرفته، نوین و کاربردی
تربیت دانشجویان پژوهشگر، کارآفرین، خلاق، مؤمن و وفادار به آرمان های انقلاب اسلامی 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۷۷