جلب مشارکتبررسی جلب مشارکت                             

افراد مرتبط با این مرکز دانشجویان و مدرسان مرکز می باشند که در جهت رفاه حال دانشجویان که تعداد قابل توجهی از آنها شاغل می باشند تمامی کلاسهای مرکز در بعد از ظهر تشکیل می گردد و برنامه هفتگی به نحوی تنظیم می گردد که دانشجویان در سه روز و نهایتاً در چهار روز هفته به دانشگاه مراجعه نمایند. برای تدریس هم بیشتر از مدرسان جوان و پرانرژی که اکثراً در محیطهای اجرایی شاغل هستند استفاده می شود که موجبات رضایت دانشجویان را فراهم آورده است. برای جلب رضایت مدرسان هم حمایت از فعالیتهای پژوهشی و پرداخت به موقع حق التدریس ها در اولویت برنامه های مرکز قرار دارد.
 

 بررسی نحوه تعامل با سازمانها یا نهادها و افراد ذینفع و ذی نفوذ

تمامی امور اداری در هماهنگی کامل با شهرداری اردبیل انجام می گردد. از لحاظ قوانین آموزشی کاملاً تابع قوانین آموزشی ارسالی از طرف دانشگاه جامع علمی کاربردی وابسته وزارت علوم می باشد.حضور منظم در تمامی جلسات مربوط در شهرداری اردبیل و دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اردبیل و همچنین حضور مدیر مرکز به عنوان نماینده مدرسان استان اردبیل در دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکزی در تهران، عقد تفاهم نامه با معاونتها و سازمانهای شهرداری اردبیل برای برگزاری دوره های کاربینی و کارورزی دانشجویان،عقد تفاهم نامه با آزمایشگاههای تخصصی رشته عمران و تعامل کامل با سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل در استفاده از ظرفیت های متقابل نمونه هایی از تعامل مرکز با سازمانها و نهادها می باشد.


دیدگاه شهروندان درخصوص خدمات ارائه شده :

در بررسی دیدگاه دانشجویان و مدرسان که بطور منظم از طریق صندوق انتقادات و پیشنهادات و همچنین استعلام شفاهی از طریق حراست مرکز از دانشجویان و مدرسان انجام می پذیرد عملکرد مرکز مطلوب ارزیابی می شود.
 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
منبع مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۶۰